ساخت کسب و کار آنلاین

رشد و همه گیر شدن اینترنت، این بستر را محیا ساخته است که فروشندگان خلاق یک بازار جدید برای رشد کسب‌وکار بسازند، تا بتواند ویترین فروشگاه‌های خود را در محیطی به بزرگی یک شهر یا یک کشور و حتی کل جهان گستررش دهند. تبعاً فروشگاهی به این وسعت با اصول سنتی بازار، تحقق نمی‌یابد و نیاز به یک سرمایه غیرقابل باور و نیروی انسانی غیرقابل شمارش می‌باشد. اما اینترنت چنین رویایی را امکان پذیر کرده است. در این مقاله سعی کرده‌ام تا شمارا با مراحل اجرایی کردن چنین رویایی آشنا کنم. و به شما بگویم که چگونه می‌توانید یک کسب و کار آنلاین ایجاد کنید تا فروشگاهی نه‌ به‌ وسعت جهان، کشور و یا حتی شهر خودتان درست کنید. بلکه این قدرت را به کسب و کار خود بدهید تا در میان تمامی همکارانتان به یک فرد غیرقابل شکست تبدیل شوید.

مراحل ساخت کسب و کار آنلاین

ساخت یک رسانه